Zagrożenia zanieczyszczonej hali produkcyjnej

Każda hala produkcyjna wymaga odpowiednich warunków w celu produkcji towarów, a do nich zalicza się między innymi czystość. W zależności od produkowanych towarów hala produkcyjna może wymagać częstszego lub mniej częstego czyszczenia. Jakie są zagrożenia zabrudzeń w hali produkcyjnej i jak mogą one wpłynąć na produkcję? Obowiązek sprzątania Każda hala produkcyjna może mieć własne wymogi…